Temavandring: Upptäck gammelskogen

 

17 juli 2019 – Vädret kunde ha varit bättre för att upptäcka gammelskogen. Vi vandrade från Råndalsvägen via olika skogsmiljöer upp till Lövåsens urskog. Vi har lärt oss en hel del olika rödlistade arter som vi hittade såsom rosenticka, vedflamlav, granticka, gränsticka, lunglav, ostticka och många många fler. Vi lärde även skillnaden mellan olika skogstyper och hur man se de höga naturvärde i en skog. Och som grädde på moset hittade vi en stor björnide!

Dagens fynd: Kambräken, ullticka, rosenticka, rynkskinn, lunglav, garnlav, skrovellav, stuplav, mörk kolflarnlav, vitgrynig nållav, vedflamlav, knottrig blåslav, vedskivlav, gammelgransskål, blanksvart spiklav, gränsticka, en trolig ostticka, granticka, gullpudra, ormbär, gul parasollmossa, björnspår, spindelblomster, doftskinn, violettgrå tagellav, korsnäbbar, plus en massa fina örter i den örtrika skogen med källor och bäckar; ekbräken, harsyra, fläcknycklar, ekorrbär, olika pyrolaarter, mm.
Skogen är full med gamla sälgar draperade med lunglav, skrovellav och annat fint. Många granar och tallar är över 200 år, vissa troligen en bra bit över 300. Stående och liggande död ved i olika nedbrytningsstadier är det gott om. Längs stigen såg vi många stubbar och silverved med kol från gamla skogsbränder och lavar som bara lever på dessa kolade gamla tallar.

Vi vill tacka Bjarne Tutturen och Bror Österman för expertisen, ni gjorde ett fantastisk jobb. Alla blev mycket klokare efter idag 

Tillbaka till Bildgaleri