Temavandring: Biologisk mångfald 2017

21 maj 2017 – Inför Biologiska Mångfaldens dag (22 maj) organiserade vi en Temavandring kopplade till den här internationella dagen. Experten Bror Österman följde med oss djupt in i Lill-Lindalen och delade sin kunskaper med oss.

Tillbaka till Bildgaleri