Projekt Lindalsleden

Lindalsleden

Under 2017 t.o.m. 2020 kommer Linsells Vandringsförening skapa en ca. 23 km lång vandringsled från Linsell över fjället till Dalsvallen vid Sonfjället. Vandringsleden tar dig via Vålvallen upp till Sätervålen (900 m.ö.h.) och via Tvillingvålen (926 m.ö.h.) och Dörrsvålen ner till Dalsvallen på andra sidan fjället. Därifrån finns möjligheten att vandra vidare över Sonfjället till Nysätern och Nyvallen i Hede. Invigning av Lindalsleden är lördag den 4 juli 2020.

Tre nya timrade vindskydd med grillplats kommer vi att sätta upp, där man kan vila och ta en efterlängtad fika. Vi kommer att markera leden, bygga spångar och små broar så att det blir bekvämt och känns säkert att vandra där.

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA) är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

Hur mycket av leden är färdigt?

Från Linsell by till Lindalsflötens vindskydd är Lindalsleden färdigt markerad och spångad där det behövs (leden är lila på kartan nedan). Från vindskyddet vid Lindalsflöten till Skorvdalen är en skoterled och är inte en sommarled.  Ett nytt vindskydd med grillplats finns på Sätervålens norra sluttning och ett vid Svartbäcken mellan Sätervålen och Tvillingvålen (ved finns). Börja din vandring vid skjutbanan i Linsell eller från nästa skogsbilväg vid Kvarnkällbäcken om ni vill slippa den stora kalhyggen.

........  Lindalsleden
----- Skoterled


     Planerad för 2019

Sponsorer

Reklamskyltar guldsponsorer
Utsikt över Lill-Lindalsflöten

Sponsra Lindalsleden

Som sponsor hjälper du oss att skapa den här fantastiska vandringsleden och att sätta Linsells vackra lågfjällsområde på kartan!
Du sponsrar med ett engångsbelopp som gäller så länge Lindalsleden finns kvar.

Det finns 3 olika nivåer för sponsring: Guld 6000,-  / Silver 3000,- / Brons 1500,-
Ditt företagslogga kommer att synas beroende på nivån av sponsring:

Guld
Reklamskylt 20x30 cm på 1 av vindskydden längs leden
Logga på 4 informationstavlorna runtom i Linsell
Logga i infoblad om Lindalsleden (kommer i 2020)
Logga på föreningens webbplats

Silver
Logga i infoblad om Lindalsleden (kommer i 2020)
Logga på föreningens webbplats

Brons
Logga på föreningens webbplats

Intresserad?

Fyll i formuläret så tar vi kontakt med dig: